Single-cell mapping of microRNA expression during cardiac development

Stefanos Leptidis, Eleni Papakonstantinou, Katerina Pierouli, Athanasios Mitsis, Sarantis Chlamydas, Aspasia Efthimiadou, George P Chrousos, Elias Eliopoulos, Emil Hansson, Dimitrios Vlachakis

Keywords


Single-cell mapping; microRNA; cardiac development;

Full Text:

HTML PDF VIDEO


DOI: https://doi.org/10.14806/ej.26.A.958

Refbacks

  • There are currently no refbacks.