Climate mitigation. Is it possible via DSS for agriculture? A case study: Reducing the Environmental Footprint of cotton cultivation

Dimitrios Leonidakis, Nikolaos Katsenios, Panagiotis Sparangis, Christoforos Nikitas Kasimatis, Dimitrios Vlachakis, Aspasia Efthimiadou

Keywords


agriculture; cotton cultivation; DSS; IoT; environmental footprinting

Full Text:

HTML PDF VIDEO


DOI: https://doi.org/10.14806/ej.26.A.996

Refbacks

  • There are currently no refbacks.